Розслідування нещасних випадків під час карантину

26 березня 2020

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 Державна служба України з питань праці рекомендує:

1.Проводити розподіл обов’язків членів комісій з урахуванням обмеження контактного спілкування між членами комісії та особами, що можуть бути залучені до розслідування нещасного випадку. Зокрема, делегувати представникам роботодавця виконання обов’язків комісії, визначених пунктом 33 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2020 р. № 337 (далі — Порядок), необхідність виконання яких передбачає перебування членів комісії на території суб’єкта господарювання.

2.Опитування свідків, зустріч з потерпілим, членами його сім’ї або повноваженою ним (ними) особою, проводити обмеженим складом членів комісії (один-два). В разі необхідності засідання комісії проводити обмеженим складом з додержанням вимоги щодо кворуму, та з використанням конференц-зв’язку й інших сучасних засобів зв’язку.

3.Виконувати інші обов’язки комісії, визначені пунктом 33 Порядку, та здійснювати документальне оформлення матеріалів розслідування з урахуванням обмежень, пов’язаних із запровадженням карантинних заходів.

Водночас зазначаємо, з метою контролю за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідувань нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій, підготовкою матеріалів розслідування посадові особи територіальних органів Держпраці використовують повноваження відповідно до чинного законодавства.