Шановні суб’єкти господарювання деревообробної галузі!

08 серпня 2019

Головне управління Держпраці у Львівській області закликає неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю та охорону праці!

З метою збереження життя та здоров’я працівників, попередження нещасних випадків та забезпечення успішного функціонування підприємства

 ПАМЯТАЙТЕ:

  • Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

 

  • Роботодавець повинен забезпечити на підприємстві функціонування системи управління охороною праці.

 

  • Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

  • На експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки – технологічного устаткування деревообробної промисловості (технологічного устаткування лісопильного об’єкта) підприємство зобов’язане отримати дозволи, які видають територіальні органи Держпраці на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертною організацією.

 

  • Для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, роботодавець повинен щороку за свій рахунок провести спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

 

  • Роботодавець зобов’язаний належним чином оформити трудові відносини з працівниками та повідомити про прийняття органи ДФС.

Звертаємо увагу: забороняється залучення до робіт підвищеної небезпеки фізичних осіб на підставі договорів цивільно-правового характеру.

 

  • Роботодавець зобов’язаний на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи-підприємця забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці.

Звертаємо увагу: за використання не задекларованої праці, за оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час та за виплату заробітної плати у «конверті» для суб’єктів господарювання передбачена фінансова відповідальність – штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого допущено таке порушення.

 

  • Роботодавець зобов’язаний забезпечити загальнообов’язкове державне соціальне страхування осіб, які працюють в нього. Це гарантує йому відшкодування втраченого заробітку у разі настання нещасного випадку на виробництві, допомогу по безробіттю у разі настання такого, допомогу по тимчасовій непрацездатності у випадку хвороби, тощо.

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ТА НАЛЕЖНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МОЖНА ОТРИМАТИ У

ГРОМАДСЬКІЙ ПРИЙМАЛЬНІ ГУ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗА АДРЕСОЮ М. ЛЬВІВ, ВУЛ ВАЛОВА, 31 АБО ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ ЗА НОМЕРОМ 032 235-48-42.