У Мостиському та Перемишлянському районах інспектори консультували громадян з питань охорони праці

02 лютого 2018

Днями в інформаційно-консультативному пункті з питань охорони праці Мостиського району  відбувся прийом громадян. Так, головний державний інспектор  Юрій Кабан надав консультацію  голові Кооперативного   Центрального споживчого товариства Мостиського району. Зокрема йшлося про  розробку   інструкцій з охорони праці та   проведення навчання працівників і перевірки знань з питань охорони праці.                                                                                                                  

Разом з тим в інформаційно-консультативному пункті з питань охорони праці Перемишлянського району головний державний інспектор Григорій Михайлів  надав консультацію посадовій особі, що виконує функції служби з охорони праці відділу освіти райдержадміністрації щодо порядку розслідування нещасних випадків, професійних захворювань  та аварій на виробництві.

 

 Він поінформував, що згідно статті 22 Закону України «Про охорону праці»   роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.

Він зазначив, що за підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов’язковим для роботодавця.