У ТзОВ «Термобуд» відбувся семінар

19 жовтня 2015

У ТзОВ «Термобуд» відбувся семінар на тему: “Закон України ” “Про охорону праці” та зміни в трудовому законодавстві, що стосуються оплати праці та кадрової роботи”
Учасники семінару: головний державний інспектор з охорони праці Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Файчак Я.Я., головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Гуль І.М., головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Головного управління Держпраці у Львівській області О.Яворівська та працівники ТзОВ «Термобуд».
Мета семінару: проведення превентивних заходів щодо зменшення виробничого травматизму на підприємствах, а саме, ознайомлення з основними завданнями Державної служби України з питань праці, гарантії прав на охорону праці, організація охорони праці на підприємстві, документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, відповідальність за порушення законодавства України про Охорону праці, ознайомлення з основними аспектами Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці” №77- VII від 28.12.14, яким внесено зміни до Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими актами, що регламентують питання праці.
Головний державний інспектор з охорони праці Файчак Я.Я. повідомив присутніх, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві. Довів присутнім вимоги ЗУ “Про охорону праці” Постанова ВР № 2695-XII від 14.10.92, постанови КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 про Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ПВР від 18.01.20001р № 2245–ІІІ,надав консультацію щодо організації функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.
Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Гуль І.М. проаналізував заходи щодо дотримання безпечних умов праці, які проводяться на підприємстві під час виконання робіт з експлуатації та обслуговування електроустановок та їх утримання у безпечному технічному стані, вказав на вимоги до робіт із застосуванням механізмів, вантажопідіймальних машин, зосередив увагу присутніх на безпечному виконанні робіт на висоті, використанню засобів колективного та індивідуального захисту, акцентував увагу на проведенні навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці, детально обговорив причини та обставини нещасних випадків в енергетиці.
Головний державний інспектор відділу контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятості та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Яворівська О.Г. ознайомила працівників із змінами трудового законодавства, що стосується оплати праці, гарантіями забезпечення права громадян на працю. Надала консультації працівникам щодо норм трудового законодавства, акцентувала увагу присутніх на відповідальності за порушення законодавства про працю, зокрема, О.Яворівською було наголошено, яку відповідальність несе роботодавець у зв’язку з набранням чинності Закону України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці та ознайомлено працівників підприємства із змінами внесеними до Кодексу законів про працю України щодо укладення трудових договорів з працівниками, оскільки, як викладено у статті 24 КЗпП України: «Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
Представниками Головного управління Держпраці у Львівській області надано вичерпні відповіді на питання, які були поставлені працівниками підприємства.

IMG_0613 IMG_0616 IMG_0617 IMG_0618 IMG_0619