Відтепер діють нові вимоги щодо обліку обладнання, що працює під тиском

30 травня 2018

25 травня цього року набрали чинності нові «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», які встановлюють вимоги щодо обліку обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.

Ці правила затверджені взамін НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», НПАОП 0.00-1.60-66 «Правил будови і безпечної експлуатації парових и водогрійних котлів» та НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови  і  безпечної  експлуатації  парових котлів з тиском  пари   не  більше  0,07  МПа  (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С».

Слід наголосити, що відтепер  облік має здійснювати працівник, відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, або інший відповідальний працівник, призначений роботодавцем.

Окрім цього, обладнання повинно споряджатися суб’єктом господарювання обліковим номером і під цим номером обліковуватися в журналі обліку обладнання суб’єкта господарювання, у якого у власності або в користуванні (оренда, лізинг тощо) перебуває це обладнання, якщо інше не передбачено законодавством.

До слова, дія  цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар (опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт; парові, водогрійні і пароводогрійні котли; котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери; бойлери; енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли; котли-утилізатори (парові та водогрійні); котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) та енергопоїзди; котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями; посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110° C або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску; посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар; балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар; цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за температури до 50° C перевищує тиск понад 0,5 бар; цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення; барокамери; трубопроводи пари та гарячої води в межах котла; трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар; трубопроводи гарячої води з температурою вище 110° C; редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110° C).