Завершено розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався з бібліотекарем

27 березня 2019

Комісія, яка утворена ГУ Держпраці у Львівській області завершила розслідування смертельного нещасного випадку, що стався 14 грудня 2018 року з бібліотекарем Миколаївської районної централізованої бібліотечної системи.

Вивчивши та проаналізувавши матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, пояснення потерпілого, свідків, осіб, причетних до нещасного випадку, протоколи опитування, комісія прийшла до висновку, що нещасний випадок з бібліотекарем бібліотеки с. Гірське Миколаївської районної централізованої бібліотечної системи стався при виконанні нею трудових обов’язків за режимом роботи Підприємства.

Цей нещасний випадок пов’язаний з виробництвом і на нього складається Акт за формою Н-1.

         Причини настання нещасного випадку:

         Комісія дійшла до висновку, що технічні причини відсутні.

         Організаційні причини:

порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання

      – самовільне поновлення подачі газу на опалювальний період 2018-19 років методом порушення пломби та відкриття крана до опалювального пристрою в приміщення бібліотеки с. Гірське Миколаївського району;

       – не проведена перевірка технічного стану димоходів і вентиляційних каналів перед початком опалювального періоду 2018-2019 років, порушення вимог п.п.3.9,6.2,6.8 р.V «Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15);

– відключення в приміщенні бібліотеки сигналізатора мікроконцентрацій чадного газу, порушення вимог р.5. п. 5.3 «Правил безпеки систем газопостачання України» НПАОП 0.00-1.76-15, п.6.53 ДБН В 2.5-20-2001«Газопостачання».

      Психофізіологічні причини: відсутні.

         Для запобігання подібним випадкам комісією рекомендовано:

№ з/п Найменування заходу
1. Посилити контроль за дотриманням правил безпеки систем газопостачання працівниками Миколаївської РЦБС.
2. Забезпечити справність та працездатність сигналізаторів контролю мікроконцентрацій чадного газу та контролю довибухових концентрацій газу в приміщеннях бібліотек Миколаївської РЦБС.
3. Щорічно до початку опалювального сезону проводити поточний ремонт газового обладнання, приладів, апаратів, автоматики безпеки. Перевірку і очищення газоходів і димових труб здійснювати одночасно з поточним ремонтом печей та іншого обладнання.
4. Щомісячно проводити технічне обслуговування газового обладнання, приладів, апаратів, що зазначені в паспортах або інструкціях заводів-виробників обладнання, приладів, апаратів.
5. Провести позаплановий інструктаж з питань безпеки користування газовими приладами з працівниками Миколаївської РЦБС.
6. Провести позачергову перевірку знань з питань охорони праці посадовим особам Миколаївської РЦБС.
7. З обставинами і причинами цього нещасного випадку ознайомити всіх працівників Миколаївської РЦБС.

Особи, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку є:

директор Миколаївської районної централізованої бібліотечної системи

  • не створила безпечні і нешкідливі умови праці, не забезпечила належний технічний стан газових приладів, димових і вентиляційних каналів для бібліотекаря бібліотеки с. Гірське порушено вимоги п.п.3.3,3.4 розд.3«Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15.

   п.3.3. Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

   п.3.4. Роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539.

         Завідуюча організаційно–методичним відділом центральної районної бібліотеки Миколаївського району, відповідальна за газове господарство,

  • не організувала проведення технічного обслуговування і ремонту у строки, що зазначені в паспортах або інструкціях заводів-виробників обладнання, приладів, апаратів з урахуванням місцевих умов експлуатації; контрольного огляду газового господарства, в приміщенні бібліотеки с. Гірське Миколаївського району (відключений сигналізатор контролю мікроконцентрацій чадного газу та контролю довибухових концентрацій газу), чим порушила вимоги п.п. 3.9, 3.11, 5.3 розд.V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15.

   3.9. Всі газопроводи і установки, що використовують газ, підлягають технічному обслуговуванню і ремонту у строки, що зазначені в паспортах або інструкціях заводів-виробників обладнання, приладів, апаратів з урахуванням місцевих умов експлуатації.

Технічне обслуговування необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на місяць, а поточний ремонт – не рідше ніж один раз на 12 місяців.

Перевірку і прочищення газоходів і димових труб необхідно здійснювати одночасно з поточним ремонтом печей, котлів та іншого обладнання, а також після кожного випадку порушення тяги, але не рідше ніж один раз на рік (до початку опалювального сезону). Результати оформляються актом, у якому зазначається відсутність засмічення, відокремленість, герметичність, справність оголовків димоходів.

   3.11. Контрольний огляд газового господарства необхідно здійснювати не рідше, ніж два рази на рік.

   5.3. Приміщення, в яких встановлюють газове обладнання з відведенням продуктів згоряння в димохід, повинні бути оснащені сигналізаторами контролю мікроконцентрацій чадного газу та контролю довибухових концентрацій газу згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

         Протягом трьох попередніх років перевірка стану охорони праці працівниками ГУ Держпраці у Львівській області Миколаївської РЦБС не проводилася.

         Під час проведення спеціального розслідування нещасного випадку головним державним інспектором відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у Миколаївській районній централізованій бібліотечній системі (система газопостачання бібліотеки Миколаївської районної централізованої бібліотечної системи по вул. Козловського, 17 у с. Гірське Миколаївського району Львівської області)., за результатами якої видано акт перевірки.

При перевірці бібліотечної системи виявлено вісім порушень вимог охорони праці, зокрема не проведено перевірку та прочищення димовентиляційних каналів приміщень бібліотеки будинку №17 по вул. Козловського у с. Гірське Миколаївського району та не відключено від системи газопостачання з встановленням заглушки кахельну піч в приміщенні бібліотеки (приміщення де стався нещасний випадок) при негерметичності обмурівки (потрісканий кахель) та негерметичності димоходу.