До уваги імпортерів кисневих балонів

21 грудня 2020

11.12.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 № 1215, якою внесено зміни до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.07.2018 № 536(далі – Технічний регламент).

На Держпраці покладено завдання щодо видачі повідомлень про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту, але використання яких необхідно в інтересах охорони здоров’я.

До 31.01.2021 введення в обіг кисневих балонів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволяється, якщо вони відповідають вимогам Технічного регламенту,або за наявності повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.
Таким чином, дія Технічного регламенту не поширюється на кисневі балони, на які Державною службою України з питань праці видано зазначене повідомлення.

Для введення в обіг на підставі повідомлення Державної служби України з питань праці зазначених кисневих балонів, заявник подає до Державної служби України з питань праці:

1. заяву із зазначенням мети введення в обіг, інформації про виробника, назви виробу, номера партії або серійного номера, обсягу партії, призначення виробу та способу дії;
2. сертифікат відповідності кисневих балонів, виданий у державі – члені Європейською Союзу згідно з відповідним актом законодавства Європейською Союзу щодо гармонізації;
3. лист-підтвердження заявника про те, що оцінка відповідності кисневих балонів вимогамТехнічного регламенту не проводилася.

НАГОЛОШУЄМО, що заяви про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я, – подаються заявником на електронну адресу, розміщену на сайті Головних управлінь (Управлінь) Державної служби з питань праці залежно від місця реєстрації суб’єкта господарювання.

З метою надання оперативної відповіді, Державна служба України з питань праці створила всі умови для опрацювання таких заяв і видачі повідомлень.

ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН ЗАЯВИ ТУТ