Нормативна база

1. План роботи(2023 рік) та звіт про його виконання сектору з питань запобігання та виявлення корупції Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

2. Внутрішні документи, що стосуються організації роботи із запобігання корупції у Західному міжрегіональному управління Державної служби з питань праці

2.1 Положення про впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України ” про запобігання корупції” в Західному міжрегіональному  управління Державної служби з питань праці

2.2 Порядок організації заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці

2.3 Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, вчинених працівниками Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

2.4 Порядок аналізу контрагентів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

2.5 Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації у Західному міжрегіональному управління Державної служби з питань праці

2.6 Правила етичної поведінки державних службовців Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

3. Комунікаційний розділ для викривачів корупції

 Хто такий викривач?

Предмет повідомлення про вчинення корупційного правопорушення

Гарантії захисту викривачів

Викривач має право

Гарантії захисту у разі загрози життю, здоров’ю та майну викривачів та близьких осіб

Гарантії захисту трудових прав викривача

Гарантії, пов’язані з юридичною відповідальністю викривача

Умови отримання винагороди викривачем

4. Посилання на матеріали з питань запобігання та виявлення корупції Національного агентства та інших організацій

5. Посилання на нормативну базу та роз’яснення Національного агентства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупційна програма Державної служби України з питань праці на 2018-2020 рр

План заходів спрямованих  на запобігання та протидію корупції в Головному управлінні Держпраці у Львівській області на 2021 рік

План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держпраці у Львівській області на 2021 рік 

Методичні рекомендації від 02.04.2021 ”Щодо застосування окремих положень Закону України ”Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції”

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 “Про затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції (наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

Перелік пов’язаних з корупцією правопорушень, за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність:

Глава 13-А Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 172-6Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції»

Перелік корупційних та пов’язаних з корупцією  правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність 

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені:

статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини передбачені:

статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійсненню видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);

статтею 3641 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 3652 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

стаття 3662  (декларування недостовірної інформації)

стаття 3663 (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірно вигоди службовою особою);

статтею 3685 (незаконне збагачення);

статтею 3683 (підкуп службової особи юридичної особи приватного праві незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 3684 (підкуп особи, яка надає публічні послуги);

статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоді службовій особі);

статтею 3692 (зловживання впливом).

 

Згідно з статтею 216 Кримінального процесуального кодексу Україні встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:

Національна поліція України – щодо злочинів, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 3641, 3652, 3683, 3684 Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро України – щодо злочинів передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримінального кодексу України з урахуванням умов, визначених частиною 5 статті 216 КПК України.